Drukuj

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego  w Warszawie  

zawiadamia

 że 1 kwietnia 2017 r. w Sali Kinowej Klubu WAT ul.Gen.Sylwestra Kaliskiego 25A  odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogrodu

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.9.30.

W przypadku braku wymaganej ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz.10.00.

 

 

 

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

   Otwarcie Zebrania.

  1. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za rok 2016 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
  2. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 r.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za rok 2016.
  4. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej OD za rok 2016.
  5. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2017

Uchwała nr 2/2017

Uchwała nr 3/2017

Uchwała nr 4/2017

Uchwała nr 5/2017

Uchwała nr 6/2017

Uchwała nr 7/2017

Uchwała nr 9/2017

 

Z A R Z Ą D OGRODU DZIAŁKOWEGO WAT

 

Odsłony: 1253