Drukuj

kamera

Informujemy, że rozpoczęły się prace I ETAPU budowy systemu monitoringu. W dniu 8.12.2018r. zostały postawione słupy, na których zostaną zainstalowane przekaźniki sygnału radiowego oraz kamery. Ze względu na brak środków, Zarząd podjął decyzję o etapowym budowie systemu monitoringu w zależności od posiadanych środków finansowych.

Nie wszyscy działkowicze dokonali obowiązkowych wpłat. Brak wpłat powoduje opóźnianie w budowie systemu monitoringu.

Przypominamy wszystkim zalegającym z wpłatami, że na podstawie Uchwały nr 6/2018, Walne Zebranie upoważnia Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do WAT o pozbawienie prawa użytkowania działki osób, które do dnia 31 grudnia 2018r.nie dokonały stosownych wpłat na rzecz Ogrodu. 

Odsłony: 1848