• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zawiadamia,

że 09 marca 2019 r. w Sali Kinowej Klubu WAT ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogrodu

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.930.

W przypadku braku wymaganej ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz.1000.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Zebrania.

 1. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za rok 2018 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 2. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2019 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za rok 2018.
 4. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej OD za rok 2018.
 5. Informacja dotycząca realizacji wykonania systemu monitoringu w Ogrodzie A.
 6. Informacja dotycząca Regulaminu na Najładniejszą Działkę.
 7. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

INFORMACJE:

1.Uchwały podjęte w II terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Zarząd OD WAT informuje, że termin uruchomienia i zamknięcia dopływu wody podany zostanie w informacji o zebraniu i na skrzynki pocztowe dla zarejestrowanych.

Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT: PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2