Drukuj

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 30.04. – 12.05.2019 r. można składować na placu obok Domu Działkowca (Ogród A). gałęzie drzew i krzewów oraz worki z trawą, chwastami i liśćmi. Worki prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika.

W ogrodzie B i C miejscem składowania są: środkowa alejka przy fosie oraz plac obok śmietnika przy ulicy Przy Fosie (nowy śmietnik przy betonowym placu parkingowym).

Miejsca te oznaczone są tablicami informacyjnymi.

Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

Odsłony: 311