• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

kamera

W dniu 12 października 2019r zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem infrastruktury (maszty, podłączania, doprowadzenie energii elektrycznej ze skrzynek elektrycznych do masztu) dla ETAPU II monitoringu Ogrodu A WAT. Po podpisaniu aneksu do umowy, rozpocznie się instalowanie przez firmę kamer (3-4 szt w zależności od zebranych środków.)

Zarząd informuje, że w ETAPIE I zostało zainstalowanych 6 kamer oraz zgodnie z zawartą umową osoby funkcyjne przeszły przeszkolenie w zakresie obsługi systemu.