• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

 

U W A G A !!!

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów miedzy osobami, zawiesza się do odwołania przyjmowanie przez skarbnika Zarządu wpłat gotówkowych dotyczących opłat za działki.

 Prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto Ogrodu Działkowego WAT - PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280.

 W tytule przelewu prosimy podać: nazwisko i imię, nr działki (ogród A, B lub C), wartość składki za działkę, wodę, energię elektryczną., i innych opłat (np. koszenie trawy – Ogród A, opłata eksploatacyjna za licznik en. elektrycznej, opłata dodatkowa za nieterminową wpłatę itp.).