Drukuj

rozdrabiaczInformujemy, że od dnia 2 października – 30 października 2020 r., można składować gałęzie drzew, krzewów i worki z liśćmi. Worki
z liśćmi prosimy składować oddzielnie obok gałęzi.

Miejsce składowania:

Ogród A - na placu obok Domu Działkowca, worki z liśćmi prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika

Ogród B - na placu w środkowej alejce przy fosie,

Ogród C -  przy śmietniku przy ul. Fortowej.

Miejsca składowania będą oznaczone tabliczką informacyjną.

UWAGA

 Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne itp.).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad, obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

Odsłony: 158