• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

coronawirus

Mając na uwadze doświadczenia płynące z wydarzeń, które miały miejsce w 2020 r., jak również panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, czynią zasadnymi obawy, co do możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w terminie do 30 kwietnia Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków Ogrodu. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa uczestników zebrania, jak i prawdopodobne utrzymanie prawnych ograniczeń co do liczby uczestników spotkań, organizacja i przeprowadzenie Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego może okazać się niemożliwa. Dlatego też Zarząd OD WAT na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 r. działając zgodnie z §4 pkt. 4 Regulaminu Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego podjął decyzję o nie przeprowadzeniu zebrania do czasu zniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wynikających z pandemii. W związku z powyższym Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zostanie przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy od czasu zniesienia ograniczeń. Chcąc zapewnić sprawne funkcjonowanie Ogrodu w 2021 r. Zarząd OD WAT postanowił że:

1. Uchwały podjęte na Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 07.03.2020 r. będą obowiązywały w 2021 r.
2. Opłaty w 2021 r. będą wynosiły tak jak w roku ubiegłym.

 Za ewentualne nie zamierzone utrudnienia w funkcjonowaniu Ogrodu przepraszamy, jednocześnie życzymy Państwu miłego wypoczynku na działkach w 2021 roku.


ZARZĄD OD WAT 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2