• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Mając na uwadze doświadczenia płynące z wydarzeń, które miały miejsce w 2020 oraz w 2021r., jak również biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, czynią zasadnymi obawy, co do możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w terminie do 31 grudnia Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków Ogrodu. Zarząd uzgodnił najbliższy możliwy termin zebrania na początek marca 2022r.  Dlatego też Zarząd OD WAT na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. działając zgodnie z §4 pkt. 4 Regulaminu Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego podjął decyzję o nie przeprowadzeniu zebrania do czasu zniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wynikających z pandemii i w sposób całkowicie bezpieczny będzie możliwe przeprowadzenie zebrania. 

Zarząd podjął decyzję, że w 2021r.  nie odbędzie się konkurs " Na najładniejszą działkę" oraz Festyn Dożynkowy.

 Za ewentualne nie zamierzone utrudnienia w funkcjonowaniu Ogrodu przepraszamy, jednocześnie życzymy Państwu miłego wypoczynku na działkach w 2021 roku.
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2