• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

U W A G A !!!

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 2 października – 31 października 2021 r., można składować na placu w środkowej alejce przy fosie (Ogród B) oraz przy śmietniku przy ul. Fortowej (dla Ogrodu C), gałęzie drzew, krzewów i worki z liśćmi. Worki z liśćmi prosimy składować oddzielnie obok gałęzi. Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

Miejsce to jest oznaczone tabliczką informacyjną
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2