• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

 PLAN PRACY Zarządu Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2017

  

Lp. TREŚĆ ZAMIERZENIA Termin realizacji Odpowiedzialny za realizację Adnotacje o realizacji
1

 Posiedzenia Zarządu OD WAT

      raz w miesiącu

Prezes Zarządu  
2

 Złożenie deklaracji w Urzędzie Dzielnicy   Bemowo na wywóz nieczystości

luty Zarząd OD  Zrealizowano
3

 Opracowanie planu pracy Zarządu OD     WAT

luty Zarząd OD  Zrealizowano
4

 Opracowanie dokumentów 

  sprawozdawczych za 2016 r.

luty-marzec Prezes Zarządu  Zrealizowano
5

 Opracowanie dokumentów i rozliczeń finansowych oraz planu finansowego na rok 2017

luty-marzec Skarbnik Zarządu  Zrealizowano
6

 Wykonanie bramy i altanki śmietnikowej w Ogrodzie B 

marzec Zarząd OD  Zrealizowano
7

 Założenie strony internetowej Ogrodu

marzec Zarząd OD

 Zrealizowano

8

 Konserwacja i naprawa uszkodzonych skrzynek energii elektrycznej

marzec-kwiecień elektryk, Zarząd  Wykonano 4 skrzynki
9

 Udoskonalenie systemu monitoringu

 Przesunięto na 2018 Zarząd  
10

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

kwiecień Zarząd OD  Odbyło się 1.04,2017r.
11

 Wykonanie brakujących oznakowań alejek i numerów działek

kwiecień Zarząd OD  Zrealizowano
12

 Odczyt wskazań wodomierzy i liczników energii elektrycznej

kwiecień - maj Zarząd OD  Zrealizowano
13

 Naprawa gablot ogłoszeniowych  w ogrodzie B

kwiecień - maj Zarząd OD  Zrealizowano
14

 Uruchomienie dopływu wody oraz jej wyłączenie

kwiecień, październik Zarząd OD Zrealizowano
15

 Rekultywacja alejek w Ogrodzie  A i alei głównej Ogrodu

kwiecień-czerwiec Zarząd OD  Zrealizowano. 
16

 Przekazanie użytkownikom działek protokółów odbioru-przekazania 

cyklicznie Zarząd OD  
17

 Wykonywanie protokółów odbioru-przekazania działek dla nowych użytkowników

cały rok Zarząd OD  
18

 Utrzymanie porządku na alejkach głównych (koszenie trawy)  ogrodów A i B

maj - październik Gospodarze Ogrodów

zadanie ciągłe realizowane na bieżąco

19

 Pobieranie składek członkowskich 

do 30 czerwca Skarbnik Zarządu  
20

 Przegląd działek w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania 

do 15 maja Zarząd OD  Zrealizowano
21

  Wytypowanie działek do konkursu  o najpiękniejszą działkę 2017 

do 15 czerwca Zarząd,komisja konkursowa  Zrealizowano
22

 Przegląd działek w ramach Konkursu o najpiękniejszą działkę

czerwiec - lipiec Zarząd, komisje porządkowe  Zrealizowano
23

 Organizacja festynu dożynkowego

wrzesień

(1 sobota)

Zarząd OD  Zrealizowano
24

 Prace organizacyjno-administracyjne wynikające z bieżących potrzeb

zam.stałe Zarząd OD  

 

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2