• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

klodka

 

 

 1. Podjęcie decyzji o powołaniu delegacji i zakupie wieńca  na pogrzeb  naszego kolegi Wiceprezesa Zarządu OD WAT Śp. Romualda Ryszarda CZARKOWSKIEGO.
 2. Informacja Prezesa o realizacji zadań od ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Omówienie stanu finansów Ogrodu działkowego WAT.
 4. Informacja o systemie monitoringu. Na podstawie podpisanego aneksu uruchomiono dwie  kamery oraz doinstalowano dodatkowy dysk i wymieniono/doinstalowano reflektory.  
 5. Omówiony został problem wymiany skrzynek elektrycznych. 
 6.  Informacja o kosztach  w związku z zakończeniem akcji  utylizacji gałęzi i liści w okresie 2.10-31.10 2021r.
 7. Informacja o przebiegu zamknięcia dopływu wody w dniu 27.10.2021r. 
 8. Rozpatrzenie wniosków o przydziały działek
 9. Ustalenie terminu Zebrania sprawozdawczo - wyborczego Ogrodu Działkowego w 2022r. Przyjęto termin - początek marca.Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2