• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

klodkaInformacje  można przeglądać,  jeżeli Pani/Pan ma nadane uprawnienia przez administratora portalu do strony częci intranetowej ogrodwat.pl

W celu uzyskania dostępu do części Intranetowej przenaczonej dla użytkowników działek Ogrodu Wojskowej Akademii Technicznej, nalezy się skontaktować  z administratorem strony  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na posiedzeniu Zarządu OD zostały omówione następujące sprawy:

 1. Ze względu na koronawirusa w miesiącu marcu i kwietniu nie odbywały się posiedzenia Zarządu. Bieżące sprawy były uzgadniane zdalnie pomiędzy członkami Zarządu OD WAT.
 2. Informacja Prezesa  o realizacji zadań od ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Podanie informacji o stanie finansów Ogrodu działkowego WAT.
 4. Informacja na temat wywozu przez MPO odpadów.
 5. Informacja o postępie prac nad monitoringiem. Trwają prace końcowe  ETAPU II,  w którym podłączono 4 kamery. Aktualnie odbywają się testy i regulacje ustawień kamer oraz przełączenie do nowego systemu 3 kamer z dotychczasowego systemu.
 6. Informacja o rekultywacji trawnika w Ogrodzie B i nasadzeniu krzewów. 
 7. Podjęto decyzję o wystosowaniu stosownych pism do działkowiczów, którzy zaniedbują wygląd swoich działek.
 8. Informacja na temat montażu kolejnej partii blach instalowanych na ogrodzeniu. 
 9. Uzgodniono, że w tym roku nie odbędzie się konkursowy przegląd działek.
 10. Ustalono, że zostanie przeprowadzone kontrolne sprawdzenie stanu liczników energii elektrycznej i wody (terminy będą ustalone i podane). Liczniki elektryczne mają zostać oplombowane.
 11. Przy sprawdzeniu stanów liczników, zostanie przeprowadzenie sprawdzenie posiadania obowiązkowych kompostowników na działkach.
 12. Rozpatrzenie wniosków o przydziały działek.

Na posiedzeniu Zarządu OD zostały omówione następujące sprawy:

 1. Informacja Prezesa  o realizacji zadań od ostatniego posiedzenia Zarządu.
 2. Podanie informacji o stanie finansów Ogrodu działkowego WAT.
 3. Ustalenie terminu o zamknieciu dopływu wody z dniem 30.10.2019r.
 4. Informacja o postępie prac nad monitoringiem. Zakończono  ETAP I,  w którym podłączono 6 kamer. Rozpoczęto prace  II ETAPU. Postawiono 5 masztów  i podjęto decyzję o zainstalowaniu 4 kamer. 
 5. Podjęto decyzję o wystosowaniu upomnień do działkowiczów zalegających z płatnościami.
 6. Ustalono termin składowania liści i gałęzi w okresie 19.10-11.11.2019.

Na posiedzeniu Zarządu OD zostały omówione następujące sprawy:

 1.  Podsumowanie akcji wywozu gałęzi i liści. Stwierdzono, że niektórzy działkowicze powyrzucali części mebli, szkło, kosiarkę, miski plastikowe itp. w miejscu gdzie składowane były gałęzie i liście. 
 2. Informacja o uszkodzeniu ponownie kłódek w Ogrodzie B i C.
 3. Informacja o zakończeniu prac związanych z modernizacją płotu w Ogrodzie B.
 4. Informacja o postępie prac nad monitoringiem. W miesiącu maju podłączono okablowanie i uziemienia do 6 masztów. Uzgodniono termin spotkania z przedstawicielem firmy instalującej system monitoringu.
 5. W związku z opadami deszczu dwukrotnie przekładano przegląd działek przez Komisje. Zaplanowano na ostatni tydzień maja.
 6. Podjęto decyzje o wystosowaniu pisma do WAT o odebraniu działek zaniedbanych w Ogrodzie A,B,C.
 7. Rozpatrzono wnioski  osób, które chcą pozyskać działki w Ogrodzie WAT.
 8. Przedstawienie statusu w Ogrodzie C związanego z uporządkowaniem numerów niektórych działek.

 

 

Na posiedzeniu Zarządu OD zostały omówione następujące sprawy:

 1.  Przeprowadzono przez ZARZĄD obchód Ogrodu A, B,C i ustalono najpilniejsze potrzeby w zakresie  napraw i modernizacji w tym: wymiany skrzynek bezpieczników na alejkach, naprawy tablic informacyjnych oraz wytypowania działek, które należy odebrać ze względu na zaniedbanie i brak opłat.
 2. Informacja o stanie finansów -podana przez Skarbnika OD WAT.
 3. Podjęto decyzje o odbiorze wytypowanych działek w wyniku przeglądu.
 4. Podjęto decyzje o przeprowadzeniu wiosennej utylizacji gałęzi i liscji od dnia 30 kwietnia - 2 tygodnie.
 5. Informacja o stanie realizacji I ETAPU budowy systemu monitoringu w Ogrodzie A. W maju podjęcie prac podłączenia prądu i uziemienia masztów do centralnej linii.
 6. Ustalenie przeglądu działek przez Komisje  w okresie po 20 maja.
 7. Informacja o pracach związanych z modernizacją płotu w Ogrodzie B (postawienie płotu z blachy falistej)  i kosztach inwestycji.
 8. Podjęcie decyzji o uporządkowaniu numeracji działek w Ogrodzie C.
 9. Prezes powiadomił o zakończeniu procedury z odbiorem działki nr 138 z dniem 30.04.2019r.
 10. Przedstawieni przez Prezesa oszczerstw ze strony jednego z działkowiczów.
 11. Rozpatrzono wnioski  osób, które chcą pozyskać działki w Ogrodzie WAT.

Na posiedzeniu Zarządu OD zostały omówione następujące sprawy:

Przedstawiono i omówiono stan finansów OD WAT

 1.  Uzgodnienie ze Skarbnikiem terminów pobierania składek w m-cu kwietniu i maju 2019r.
 2.  Przedstawiono propozycję przeglądu przez Zarząd przeglądu Ogrodu A,B,C
 3. Informacja o stanie realizacji I ETAPU budowy systemu monitoringu w Ogrodzie A
 4. Podjęto decyzję w sprawie uporządkowania bałaganu wzdłuż płotu od strony torów. 
 5. Aktualizacja informacji zawartych na tablicach informacyjnych.
 6. Ustalenie terminu wywozu śmieci od 1 marca do 30 listopada 2019r.
 7. Podjęto decyzję o umieszczeniu tabliczek informujących o zakazie parkowania po wjazdem.
 8. Rozpatrzono wnioski  osób, które chcą pozyskać działki w Ogrodzie WAT.
 9. Przedstawiono i omówiono sprawę odebrania działki w Ogrodzie A i problemach.