• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT
PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280

UWAGA

W tytule przelewu proszę o podanie nr działki oraz poszczególne opłaty składowe,

W tytule przelewu prosimy podać: nazwisko i imię, nr działki (ogród A, B lub C), wartość składki za działkę, wodę, energię elektryczną i innych opłat (np. koszenie trawy – Ogród A, opłata eksploatacyjna za licznik en. elektrycznej, opłata dodatkowa za nieterminową wpłatę itp.).

 

OPŁATY  OBOWIĄZUJĄCE W 2020 i 2021r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

  Składki (Ogród C)

 0,35 zł/m2

2

  Składki (Ogród A i B)

 0,40 zł/m2

3

  Opłata za wodę (wg. wskazań wodomierza - ceny MPWiK)

 4,54 zł/m3*)        

4

  Opłata za energię elektryczną (wg. wskazań licznika - ceny STOEN)

 0,54 zł/kWh*)

5

  Opłata eksploatacyjna za licznik energii elektrycznej

 10 zł

6

  Oplata za wywóz nieczystości (Ogród A i B)

 100 zl

7   Oplata za wywóz nieczystości (Ogród C)  70 zł

8

  Oplata za koszenie trawy w alejkach (Ogród A)

 20 zł

9

  Opłata dodatkowa za każdorazowe wyrzucanie
   niesegregowanych odpadów

 50zł

10

  Wpisowe - osoby z resortu służb mundurowych

 500 zł

  Wpisowe - osoby spoza resortu służb mundurowych

 1000 zł

Dodatkowa opłata za nieterminowe wpłaty po 30 czerwca br. 20 zł/miesiąc                           

*) opłaty za media mogą ulec zmianie

Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT:
PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280

OPŁATY  OBOWIĄZUJĄCE W 2019 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

  Składki (Ogród C)

 0,35 zł/m2

2

  Składki (Ogród A i B)

 0,40 zł/m2

3

  Opłata za wodę (wg. wskazań wodomierza - ceny MPWiK)

 4,54 zł/m3*)        

4

  Opłata za energię elektryczną (wg. wskazań licznika - ceny STOEN)

 0,54 zł/kWh*)

5

  Opłata eksploatacyjna za licznik energii elektrycznej

 10 zł

6

  Oplata za wywóz nieczystości

 50 zl

7

  Oplata za koszenie trawy w alejkach (Ogród A)

 20 zł

8

  Opłata inwestycyjna (monitoring) – Ogród A

 50 zł

9

  Wpisowe - osoby z resortu służb mundurowych

 500 zł

  Wpisowe - osoby spoza resortu służb mundurowych

 1000 zł

Dodatkowa opłata za nieterminowe wpłaty po 30 czerwca br.      5zł/miesiąc                           

*) opłaty za media mogą ulec zmianie

Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT:
PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280

 

OPŁATY  OBOWIĄZUJĄCE W 2018 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

  Składki (Ogród C)

 0,35 zł/m2

2

  Składki (Ogród A i B)

 0,40 zł/m2

3

  Opłata za wodę (wg. wskazań wodomierza - ceny MPWiK)

 4,54 zł/m3*)        

4

  Opłata za energię elektryczną (wg. wskazań licznika - ceny STOEN)

 0,54 zł/kWh*)

5

  Opłata eksploatacyjna za licznik energii elektrycznej

 10 zł

6

  Oplata za wywóz nieczystości

 45 zl

7

  Oplata za koszenie trawy w alejkach (Ogród A)

 10 zł

8

  Opłata inwestycyjna (monitoring) – Ogród A

 100 zł

9

  Wpisowe - osoby z resortu służb mundurowych

 400 zł

  Wpisowe - osoby spoza resortu służb mundurowych

 00 zł

*) opłaty za media mogą ulec zmianie

Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT:
PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280

 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE  w 2017r

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

 Składki (Ogród B i C)

   0,35 zł/m2

2

 Składki (Ogród A)

   0,40 zł/m2

3

 Opłata za wodę (wg. wskazań wodomierza - ceny MPWiK)

  4,54 zł/m3*)        

4

 Opłata za energię elektryczną (wg. wskazań licznika - ceny STOEN)

   0,54 zł/kWh*)

5

 Opłata eksploatacyjna za licznik energii elektrycznej

   10 zł

6  Oplata za wywóz nieczystości      40 zł

7

 Wpisowe - osoby z resortu służb mundurowych

   200 zł

 Wpisowe - osoby spoza resortu służb mundurowych

   400 zł

           

 

Termin opłat za działkę upływa z dniem 30 czerwca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.
*) opłaty za media mogą ulec zmianie
Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT:
PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2