• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Lp. TREŚĆ ZAMIERZENIA Termin realizacji Odpowiedzialny za realizację Adnotacje o realizacji
1 Posiedzenia Zarządu OD WAT trzecia środa każdego miesiąca Prezes Zarządu  
2 Opracowanie planu pracy Zarządu OD WAT na 2022 r. luty Zarząd OD  Zrealizowano
3 Opracowanie dokumentów
sprawozdawczych za 2021 r.
luty-marzec Prezes Zarządu  Zrealizowano
4 Opracowanie dokumentów i rozliczeń
finansowych oraz planu finansowego na rok 2022
luty-marzec Skarbnik Zarządu  
5 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze marzec Zarząd OD  Zrealizowano
6 Złożenie deklaracji w MPO na wywóz nieczystości do 20 marca Prezes Zarządu  Zrealizowano
7 Wykonanie brakujących oznakowań alejek i numerów działek kwiecień Zarząd OD  
8 Remont i konserwacja Domu Działkowców czerwiec - lipiec Zarząd OD  
9 Konserwacja i naprawa uszkodzonych skrzynek energii elektrycznej - 25 szt. kwiecień- wrzesien elektryk, Zarząd  
10 Wykonanie gablot ogłoszeniowych w Ogrodzie B - 4 szt. kwiecień - maj Zarząd OD  
11 Uruchomienie dopływu wody oraz jej wyłączenie kwiecień, październik Zarząd OD Realizacja w trakcie
12 Utrzymanie porządku na alejkach głównych (koszenie trawy)
ogrodów A i B
maj - październik Zarząd OD  
13  Przegląd działek w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania  do 15 maja Zarząd OD  
14  Wytypowanie działek do konkursu o Najpiękniejszą działkę 2022  do 15 czerwca Zarząd,komisja konkursowa  
15  Pobieranie składek członkowskich  do 30 czerwca Skarbnik Zarządu  
16 Przeglad działek w ramach Konkursu o najpiękniejszą działkę 2019 czerwiec - lipiec Zarząd, komisja konkursowa  
17 Utylizacja gałęzi i liści  październik - listopad Zarząd OD  
18 Przekazanie użytkownikom działek umów użyczenia i protokółów odbioru-przekazania. cały rok Zarząd OD  
19 Prace organizacyjno-administracyjne
wynikające z bieżących potrzeb
cały rok Zarząd OD  Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2