• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

 

Lp.

TREŚĆ ZAMIERZENIA

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Adnotacje o realizacji

1

Posiedzenia Zarządu OD WAT

Trzecia środa każdego miesiąca

Prezes Zarządu

2

Opracowanie planu pracy Zarządu OD WAT

luty

Zarząd OD

 Zrealizowano

3

Opracowanie dokumentów
sprawozdawczych za 2017 r.

luty-marzec

Prezes Zarządu

 Zrealizowano

4

Opracowanie dokumentów i rozliczeń
finansowych oraz planu finansowego na rok 2018

luty-marzec

Skarbnik Zarządu

 Zrealizowano

5

Wykonanie bramy w Ogrodzie B

marzec

Zarząd OD

 Zrealizowano

6

Walne Zebranie Sprawozdawcze

marzec

Zarząd OD

 Zrealizowano

7

Rekultywacja alei Liliowej
w Ogrodzie B i alei Czereśniowej w Ogrodzie A

marzec - kwiecień

Zarząd OD

8

aparat Rekultywacja placu obok Domu Działkowca

marzec - kwiecień

Zarząd OD

Zrealizowano

9

Wykonanie brakujących oznakowań alejek i numerów działek

kwiecień

Zarząd OD

10

Konserwacja i naprawa uszkodzonych skrzynek energii elektrycznej

kwiecień-maj

elektryk, Zarząd

11

 aparat  Wykonanie studzienki wodociągowej przy ulicy Agrestowej - Ogród A

kwiecień-maj

hydraulik, Zarząd

 Zrealizowano

12

Naprawa gablot ogłoszeniowych w Ogrodzie B

kwiecień - maj

Zarząd OD

13

Udoskonalenie systemu monitoringu w Ogrodzie A

kwiecień - październik

Zarząd

 W trakcie

14

Uruchomienie dopływu wody oraz jej wyłączenie

kwiecień, październik

Zarząd OD

 Włączono

15

Utrzymanie porządku na alejkach głównych (koszenie trawy)
ogrodów A i B

maj - październik

Zarząd OD

 Na bieżąco

16

Przegląd działek w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania

do 15 maja

Zarząd OD

 Przeprowadzono

17

Wytypowanie działek do konkursu o najpiękniejszą działkę 2018

do 15 czerwca

Zarząd,komisja konkursowa

 Zrealizowano

18

Pobieranie składek członkowskich

do 30 czerwca

Skarbnik Zarządu

 W trakcie

19

Przegląd działek w ramach Konkursu o najpiękniejszą działkę

czerwiec - lipiec

Zarząd, komisja konkursowa

 Zrealizowano

20

Organizacja festynu dożynkowego

wrzesień (1 sobota)

Zarząd OD

 Zrealizowano

21

aparat Utylizacja gałęzi i liści

listopad

Zarząd OD

 Zrealizowano

22

Przekazanie użytkownikom działek umów użyczenia i protokółów odbioru-przekazania.

cały rok

Zarząd OD

 Na bieżąco

23

Prace organizacyjno-administracyjne
wynikające z bieżących potrzeb

cały rok

Zarząd OD

 Na bieżąco

 




Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2