• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Oto przykład jak niektórzy działkowcy  przestrzegają ustaleń w zakresie składowania liści,  gałęzi drzew i krzewów pomimo ustawionych tablic informacyjnych oraz  Uchwały Walnego Zebrania  z dnia 2 kwietnia 2017r.

P1080830

P1080830

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 30.04. – 12.05.2019 r. można składować na placu obok Domu Działkowca (Ogród A). gałęzie drzew i krzewów oraz worki z trawą, chwastami i liśćmi. Worki prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika.

W ogrodzie B i C miejscem składowania są: środkowa alejka przy fosie oraz plac obok śmietnika przy ulicy Przy Fosie (nowy śmietnik przy betonowym placu parkingowym).

Miejsca te oznaczone są tablicami informacyjnymi.

Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

images

13.04.2019r. – sobota - godz. 11.00- 13.00

17.04.2019 r. – środa - godz. 16.00- 18.00

28.04.2019 r. – niedziela - godz. 11.00- 13.00

 

11.05.2019r. – sobota - godz. 11.00- 13.00

16.05.2019 r. – czwartek - godz. 16.00- 18.00

26.05.2019 r. – niedziela - godz. 11.00- 1300

 

12.06.2019r. – środa - godz. 16.00- 18.00

15.06.2019 r. – sobota - godz. 11.00- 13.00

 

Miejsce – Dom Działkowca – Ogród A

8 marca zyczenia

8 marca zyczenia