• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zawiadamia,

że 09 marca 2019 r. w Sali Kinowej Klubu WAT ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogrodu

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.930.

W przypadku braku wymaganej ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz.1000.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Zebrania.

 1. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za rok 2018 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 2. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2019 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za rok 2018.
 4. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej OD za rok 2018.
 5. Informacja dotycząca realizacji wykonania systemu monitoringu w Ogrodzie A.
 6. Informacja dotycząca Regulaminu na Najładniejszą Działkę.
 7. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

INFORMACJE:

1.Uchwały podjęte w II terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Zarząd OD WAT informuje, że termin uruchomienia i zamknięcia dopływu wody podany zostanie w informacji o zebraniu i na skrzynki pocztowe dla zarejestrowanych.

Konto bankowe Ogrodu Działkowego WAT: PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280

kamera

Informujemy, że rozpoczęły się prace I ETAPU budowy systemu monitoringu. W dniu 8.12.2018r. zostały postawione słupy, na których zostaną zainstalowane przekaźniki sygnału radiowego oraz kamery. Ze względu na brak środków, Zarząd podjął decyzję o etapowym budowie systemu monitoringu w zależności od posiadanych środków finansowych.

Nie wszyscy działkowicze dokonali obowiązkowych wpłat. Brak wpłat powoduje opóźnianie w budowie systemu monitoringu.

Przypominamy wszystkim zalegającym z wpłatami, że na podstawie Uchwały nr 6/2018, Walne Zebranie upoważnia Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do WAT o pozbawienie prawa użytkowania działki osób, które do dnia 31 grudnia 2018r.nie dokonały stosownych wpłat na rzecz Ogrodu. 

zlodziejeUWAGA ZŁODZIEJ

NA DZIAŁKACH W DNIU 7/8 GRUDNIA  2018 W NOCY BYŁ ZŁODZIEJ. WŁAMANIA BYŁY W OGRODZIE A NA ALEJCE JABŁKOWEJ DO ZDARZENIA ZOSTAŁA WEZWANA POLICJA. 
Proszę sprawdzić swoje domki i altanki. W razie stwierdzenia włamania I kradzieży prosimy dzwonić na Policję.

ZŁODZIEJE OPRÓCZ KRADZIEŻY PRZEDMIOTÓW, KRZEWÓW I KWIATÓW DEWASTUJĄ INFRASTRUKTURĘ ALTAN (WYRWANE DRZWI I OKNA, USZKODZONE ZAMKI,  POCIĘTA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ITP.

kontenerZ dniem 30 listopada 2018r. kończy się okres składowania i wywozu nieczystości przez MPO w Ogrodzie A i B.

Nowy okres wywozu  nieczystości rozpocznie się od 1 kwietnia 2019r.  W związku z powyższym po wywozie przez MPO kontenerów  na odpady w dniu 30 listopada 2018r. z Ogrodu A i B zabronione jest jakiekolwiek składowanie nieczystości i odpadów w śmietnikach i obok nich.

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2