• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

 

U W A G A !!!

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów miedzy osobami, zawiesza się do odwołania przyjmowanie przez skarbnika Zarządu wpłat gotówkowych dotyczących opłat za działki.

 Prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto Ogrodu Działkowego WAT - PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280.

 W tytule przelewu prosimy podać: nazwisko i imię, nr działki (ogród A, B lub C), wartość składki za działkę, wodę, energię elektryczną., i innych opłat (np. koszenie trawy – Ogród A, opłata eksploatacyjna za licznik en. elektrycznej, opłata dodatkowa za nieterminową wpłatę itp.).

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność złożyć wszystkim Działkowiczom Ogrodu WAT  życzenia świateczne i noworoczne.

Czasy są trudne ale ciekawe wiec życzę Państwu pokoju i spokoju, dobrego rodzinnego porozumienia nie tylko przy rodzinnym światecznym stole, pogodnych i refleksyjnych Świat Bożego Narodzenia w otoczeniu tylko dobrych ludzi. 

Niechaj nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe, 
a Nowy Rok 2020 przyniesie
spełnienie najskrytszych marzeń,
realizację wszelkich planów

oraz obfitych plonów.


Zarząd OD WAT

 

 

choinka 16

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 19.10. – 11.11.2019 r. można składować na placu obok Domu Działkowca (Ogród A). gałęzie drzew i krzewów oraz worki z chwastami i liśćmi. Worki prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika.

W ogrodzie B i C miejscem składowania są: środkowa alejka przy fosie oraz plac obok śmietnika przy ulicy Przy Fosie (nowy śmietnik przy betonowym placu parkingowym).

Miejsca te oznaczone są tablicami informacyjnymi.

Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

kamera

W dniu 12 października 2019r zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem infrastruktury (maszty, podłączania, doprowadzenie energii elektrycznej ze skrzynek elektrycznych do masztu) dla ETAPU II monitoringu Ogrodu A WAT. Po podpisaniu aneksu do umowy, rozpocznie się instalowanie przez firmę kamer (3-4 szt w zależności od zebranych środków.)

Zarząd informuje, że w ETAPIE I zostało zainstalowanych 6 kamer oraz zgodnie z zawartą umową osoby funkcyjne przeszły przeszkolenie w zakresie obsługi systemu.