• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Dla przypomnienia  informujemy, że wjazd na teren Ogrodu A jest uregulowany uchwałą Walnego Zebrania  Sprawozdawczego. Poniżej treść uchwały. 

 

UCHWAŁA Nr 10/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Ogrodu Działkowego WAT im. J. Dąbrowskiego w Warszawie z dnia 09.03.2019 r. w sprawie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu A.

Walne    Zebranie    Sprawozdawcze    Ogrodu     Działkowego     WAT im. J. Dąbrowskiego w Warszawie uchyla uchwałę nr 7/2017 z dnia 01.04.2017 r. w sprawie wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Ogrodu A.

Wjazd na teren Ogrodu możliwy jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu po uzgodnieniu terminu z minimum z 1dniowym wyprzedzeniem

przeglad

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT informuje, że w czerwcu 2024 r., przeprowadzony został komisyjny przegląd działek w Ogrodzie A, B, C , w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania.

Zarząd OD WAT

konkurs działek

Od dnia 14 czerwca 2024r.  Komisja Konkursowa Ogrodu Działkowego WAT, rozpoczyna prace dotyczące  przeglądu w Ogrodzie A, B i C  w celu zakwalifikowania działek do

Konkursu o tytuł "Najładniejsza działka w 2024 roku"

Komisja działa na podstawie REGULAMINU konkursu na "NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ" 

Zarząd OD WAT

Zarząd Ogrodu działkowego WAT prosi działkowców z Ogrodu B o ewentualne wskazanie osoby, która wyrzuciła do kontenera worki z gruzem budowlanym. W wyniku  przeciążenia kontenera na odpady, przy jego przetaczaniu, uszkodzeniu – wyłamaniu uległy koła jezdne. Kontener podlega wymianie.

Koszt wymiany  kontenera wyniesie 1000 zł.

Informację proszę przekazać do Prezesa OD WAT tel. 693-858-938 lub członka Zarządu.

Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2