• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

kontener 

Zarząd OD WAT informuje, że z dniem  27.11.2023 r. następuje  zawieszenie  wywozu nieczystości w Ogrodzie Działkowym  Wojskowej Akademii Technicznej  do dnia  31 marca 2023 r.

W związku z powyższym po wywozie przez MPO kontenerów  na odpady w dniu 27 listopada  2023r. z Ogrodu A i B zabronione jest jakiekolwiek składowanie nieczystości i odpadów w śmietnikach i obok nich.

Zarząd OD WAT

rozdrabiacz 

Informujemy, że do dnia 12  listopada  2023 r. (przedłużony okres)  kończy się termin składowania gałęzi. Od poniedziałku nie można już składowac gałęzi. Okres składowania liści został przedłużony. 

 

Worki z liśćmi można jesze składowac oddzielnie obok gałęzi. Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

Zarząd OD WAT

GifyAgusi.pl img 2020 11 01 obrazek gif wszystkich swietych Migający palący się znicz nocą

GifyAgusi.pl img 2020 11 01 obrazek gif wszystkich swietych Migający palący się znicz nocą

 

kamera

Szanowni Państwo

Informujemy członków Ogrodu A o czynnościach jesiennych związanych z przycinaniem gałęzi , które wystają/przechodzą na alejki a mające wpływ na transmisję sygnału radiowego przesyłanego z kamer pomiędzy poszczególnymi masztami. Zadanie będzie przeprowadzane w okresie wrzesień-październik 2023.

Jednocześnie prosimy członków Ogrodu A aby sprawdzić i w razie potrzeby samodzielnie przyciąć własne gałęzie, które zasadniczo wpływają na prawidłową transmisję sygnału radiowego z kamer.

W imieniu Zarządu

 

 

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2