• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Początek obrad Walnego Zebrania w l terminie o godz.9.00.

W przypadku   braku wymaganej   ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 9.30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za rok 2023 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 3. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2024 r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za rok 2023 (wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu)
 5. Wręczenie odznak "Zasłużony dla Ogrodu Działkowego WAT".
 6. Wręczenie wyróżnień za udział w konkursie „Najładniejsza działka 2023".
 7. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu na rok 2024.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

ZARZĄD OD WAT

W związku z modernizacją  ogrodzenia Ogrodu A, rozpoczęła się wycinka krzewów i drzew.

20240221 114036

20240221 114036

20240221 114101

20240221 114101

20240221 114105

20240221 114105

 

zlodziej

Informujemy, że w dniach 09-17.12.2023 były włamania w Ogrodzie A. Proszę o sprawdzenie swoich domków działkowych zwłaszcza od numerów działek : 121 do 168.

Jednocześnie Zarząd przypomina, aby w domkach nie pozostawić żadnych wartościowych przedmiotów zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Zarząd OD WAT

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność złożyć wszystkim Działkowiczom Ogrodu WAT  życzenia świąteczne i noworoczne.

Zawsze jak nakazuje tradycja, zwyczaj , kultura, wiara  i nadzieja wszyscy składamy sobie życzenia świąteczno - noworoczne. Przywykliśmy, przyzwyczailiśmy się do życzeń jak do powietrza. Bowiem łatwo i przyjemnie składa się życzenia. Natomiast problem polega na tym co z nich pozostaje w ludzkich sercach, co z nich pozostaje w myślach, w uczynkach i w zwykłym codziennym życiu. Pozostawiamy to Działkowiczom  do przemyślenia. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd życzy Państwu zdrowia,  rodzinnej atmosfery. Niech te święta upłyną w klimacie miłych spotkań z rodziną a w  nadchodzącym Nowym 2024 roku  niech się spełnią  marzenia a zwłaszcza te ogrodowe. 

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT


 

swieta
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2