• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

zawiadamia

że 11 marca 2023 r. w Sali nr 103 Klubu WAT ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.9.00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 9.30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za rok 2022 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

3. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za rok 2022 (wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu).

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu na rok 2023.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

ZARZĄD OD WAT

 

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2