• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Dla przypomnienia  informujemy, że wjazd na teren Ogrodu A jest uregulowany uchwałą Walnego Zebrania  Sprawozdawczego. Poniżej treść uchwały. 

 

UCHWAŁA Nr 10/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Ogrodu Działkowego WAT im. J. Dąbrowskiego w Warszawie z dnia 09.03.2019 r. w sprawie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu A.

Walne    Zebranie    Sprawozdawcze    Ogrodu     Działkowego     WAT im. J. Dąbrowskiego w Warszawie uchyla uchwałę nr 7/2017 z dnia 01.04.2017 r. w sprawie wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Ogrodu A.

Wjazd na teren Ogrodu możliwy jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu po uzgodnieniu terminu z minimum z 1dniowym wyprzedzeniem
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2