• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

U W A G A !!!

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 2 października – 31 października 2021 r., można składować na placu obok Domu Działkowca (Ogród A), gałęzie drzew, krzewów i worki z liśćmi. Worki z liśćmi prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika. Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

U W A G A !!!

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 2 października – 31 października 2021 r., można składować na placu w środkowej alejce przy fosie (Ogród B) oraz przy śmietniku przy ul. Fortowej (dla Ogrodu C), gałęzie drzew, krzewów i worki z liśćmi. Worki z liśćmi prosimy składować oddzielnie obok gałęzi. Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

Miejsce to jest oznaczone tabliczką informacyjną

Mając na uwadze doświadczenia płynące z wydarzeń, które miały miejsce w 2020 oraz w 2021r., jak również biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, czynią zasadnymi obawy, co do możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w terminie do 31 grudnia Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków Ogrodu. Zarząd uzgodnił najbliższy możliwy termin zebrania na początek marca 2022r.  Dlatego też Zarząd OD WAT na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. działając zgodnie z §4 pkt. 4 Regulaminu Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego podjął decyzję o nie przeprowadzeniu zebrania do czasu zniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wynikających z pandemii i w sposób całkowicie bezpieczny będzie możliwe przeprowadzenie zebrania. 

Zarząd podjął decyzję, że w 2021r.  nie odbędzie się konkurs " Na najładniejszą działkę" oraz Festyn Dożynkowy.

 Za ewentualne nie zamierzone utrudnienia w funkcjonowaniu Ogrodu przepraszamy, jednocześnie życzymy Państwu miłego wypoczynku na działkach w 2021 roku.

Oto przykład jak niektórzy działkowicze  przestrzegają ustaleń w zakresie składowania odpadów pomimo informacji w tym zakresie oraz ustawionych tablic informacyjnych. Brak słów......

20210410 144613

20210410 144613

20210410 144621

20210410 144621

20210419 182248

20210419 182248

20210420 190443

20210420 190443




Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2