• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Mimo stosownych ogłoszeń informujących o zaniechaniu wywozu nieczystości do 31 marca rejon śmietnika straszy.

 

TDSC 7932

DSC 7932
.

DSC 7933

DSC 7933

 

zakaz spalaniaZarząd przypomina, iż zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń, naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tyko mandatem do 500 zł, ale zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach również karą grzywny albo aresztu.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik.  Nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania np. chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki resztki roślin, te powinny być gromadzone i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone.

 

coronawirus

Mając na uwadze doświadczenia płynące z wydarzeń, które miały miejsce w 2020 r., jak również panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, czynią zasadnymi obawy, co do możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w terminie do 30 kwietnia Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków Ogrodu. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa uczestników zebrania, jak i prawdopodobne utrzymanie prawnych ograniczeń co do liczby uczestników spotkań, organizacja i przeprowadzenie Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego może okazać się niemożliwa. Dlatego też Zarząd OD WAT na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 r. działając zgodnie z §4 pkt. 4 Regulaminu Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego podjął decyzję o nie przeprowadzeniu zebrania do czasu zniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wynikających z pandemii. W związku z powyższym Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zostanie przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy od czasu zniesienia ograniczeń. Chcąc zapewnić sprawne funkcjonowanie Ogrodu w 2021 r. Zarząd OD WAT postanowił że:

1. Uchwały podjęte na Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 07.03.2020 r. będą obowiązywały w 2021 r.
2. Opłaty w 2021 r. będą wynosiły tak jak w roku ubiegłym.

 Za ewentualne nie zamierzone utrudnienia w funkcjonowaniu Ogrodu przepraszamy, jednocześnie życzymy Państwu miłego wypoczynku na działkach w 2021 roku.


ZARZĄD OD WAT 

8 marca zyczenia

8 marca zyczenia
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2