• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Szanowni Państwo

Informuję, o planowanym wyłączeniu zasilania  pobliskich ogródków działkowych piątek tj. 29.09.2023 r.  w godzinach 8:00 – 16:00.

Wyłączenie zasilania jest związane z przebudową w stacji transformatorowej ST 8201 na terenie WAT.

rozdrabiacz 

Informujemy, że od dnia 30 września  do 5 listopada  2023 r., rozpocznie się  składowanie gałęzi i liści:

W Ogrodzie A można składować na placu obok Domu Działkowca . Worki z liśćmi prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika. 

W Ogrodzie B na placu w środkowej alejce przy fosie.

W Ogrodzie C przy śmietniku przy ul. Fortowej .

Worki z liśćmi prosimy składować oddzielnie obok gałęzi. Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.

Miejsca będą oznaczone tabliczką informacyjną

W KONKURSIE

„NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA 2023r.”

W OGRODZIE DZIAŁKOWYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ KOMISJA po przeglądzie wstępnym (ETAP I) przeprowadzonym w dniu 2 czerwca 2023r. i wytypowaniu działek do etapu II, w dniach 19.06.2023-16.08.2023. dokonała oceny punktowej.

Komisja i Zarząd, prosi pamiętać, że organizowany konkursu  jest pewną formą zabawy, który zdecydowanie wpływa pozytywnie na poprawę wyglądu całego Ogrodu WAT.

Zarząd dziękuje jednocześnie wszystkim działkowcom za zaangażowanie i duży wkład pracy
w rywalizacji o tytuł "Najładniejsza działka w 2023 roku". 

Po podsumowaniu punktów KOMISJA przyznała następujące miejsca:

I MIEJSCE (TRZY RÓWNORZĘDNE) ZAJĘŁY DZIAŁKI:

Ogród A

50

Ogród A

68

Ogród A

128

 

II MIEJSCE (DWIE RÓWNORZĘDNE) ZAJĘŁY DZIAŁKI

Ogród A

104

Ogród A

154

 

III MIEJSCE ZAJĘŁA DZIAŁKA

Ogród A

51

 

MIEJSCA OD IV DO XXIII :

Ogród

Nr działki

Miejsce

Ogród A

104a

4

Ogród A

124

5

Ogród A

127

6

Ogród A

148

6

Ogród A

112

7

Ogród B

26

8

Ogród B

31

9

Ogród A

108

10

Ogród B

30

10

Ogród A

17

11

Ogród A

28

11

Ogród A

8

12

Ogród A

89

13

Ogród A

11

14

Ogród A

118

15

Ogród A

119

15

Ogród A

6

16

Ogród A

97

17

Ogród B

12

18

Ogród B

29

19

Ogród A

12

20

Ogród A

122

21

Ogród C

15

22

Ogród C

17

23

Komisja Konkursowa

 

jez1

jez1
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2