• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

DECYZJA REKTORA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ  NR 89/R/2009  z dnia 17 lipca 2009r. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UŻYTKOWANIE DZIAŁEK

 

 

 alt=

alt=

Ogród Działkowy WAT składa się z trzech ogrodów A,B,C. W Ogrodzie „A" znajduje się Dom Działkowca z magazynem podręcznym (w którym przechowywane są narzędzia i sprzęt do wspólnego użytkowania), plac zabaw dla dzieci (huśtawkę i zadaszoną piaskownicę), stoły z ławkami do siedzenia (w czasie wspólnych spotkań), altana śmietnikowa oraz tablice ogłoszeń (gdzie umieszczane są różne informacje związane z funkcjonowaniem ogrodu), wprowadzono oznakowania (z nazwami) alejek oraz numerację działek.

Zarząd Ogrodu organizuje każdego roku „Dzień Działkowca", są to „Dożynki". Organizowane są również konkursy na najładniejszą działkę wraz z prezentacją osiągnięć działkowców.

Działając jeszcze w strukturach Polskiego Związku Działkowców Ogród nasz brał udział w konkursach organizowanych przez Mazowiecki Zarząd PZD na „Najładniejszy Ogród", kilkakrotnie zajmują: pierwsze miejsce oraz w konkursie na „Najładniejszą Działkę", zdobywając także pierwsze miejsca. W Domu Działkowca znajdują się puchary i dyplomy za te osiągnięcia

Wielu naszych działkowców za wzorowe uprawianie działki zostało wyróżnionych przez PZD dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Działkowcy zaangażowani w pracy społecznej na rzecz Związku zostali uhonorowani odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" i odznaką „Zasłużony Działkowiec" - w sumie 130 osób. Użytkownicy nadal wykazują duże zaangażowanie w pielęgnacją swoich działek, jak również w doskonalenie infrastruktury i rozwój całego Ogrodu Działkowego

Należy zaznaczyć, że koszty utrzymania Ogrodu i wszystkie wykonywane inwestycje są pokrywane z naszych składek i nie korzystamy z żadnych dotacji.

Przyszłość Ogrodu Działkowego zależy w dużej mierze od nas samych, od naszego właściwego wykorzystania i dbałości o estetykę działki i Ogrodu. WAT, mając powyższe na uwadze, umożliwia nam dalszą egzystencję i zapewnia, że nie planuje w najbliższym czasie żadnych inwestycji na terenie Ogrodu Działkowego
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2