• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W OGRODZIE DZIAŁKOWYM  WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNE

I. Członek Ogrodu (użytkownik działki) ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 2. Utrzymywać na działce i przyległej do niej alejce właściwy porządek i dbać o ich estetykę.
 3. Zwalczać na użytkowanej działce choroby i szkodniki roślin.
 4. Dbać o mienie i estetykę części wspólnej Ogrodu.
 5. Naprawiać szkody powstałe w związku z użytkowaniem działki.

II.Członkowi Ogrodu (użytkownikowi działki) zabrania się:

 1. Przechowywać odpadów niepochodzących z działki lub przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, które mogą obniżyć jej estetyczny wygląd.
 2. Stawiać szop, komórek, toalet wolnostojących itp.
 3. Uprawiać maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie kraju.
 4. Nadmiernie hałasować i to nie tylko podczas ciszy nocnej, ale i w ciągu dnia.
 5. Detonować petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelać
  z wszelkiej broni, w tym pneumatycznej.
 6. Palenia ognisk, odpadów, liści i trawy.
 7. Prowadzić na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.
 8. Wprowadzać i trzymać na terenie Ogrodu psów bez smyczy i kagańca. Nie można też na stałe utrzymywać kotów i psów na działce.
 9. Zanieczyszczać działek, alejek, dróg, terenów przyległych do działki oraz otoczenia Ogrodu wszelkimi odpadami pochodzącymi z działki np. gałęziami, chwastami, liśćmi.
 10. Wrzucać do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych.

 ZARZĄD
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2