• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

klodka

 

 

 1. Przedstawiono stan finansów OD WAT.
 2. Omówiono wyniki Konkursu  na "Najładniejszą działkę w 2023r".
 3. Zarząd wyznaczył termin na składowanie gałęzi i liści w dniach od 30.09. 2023 do 5.11.2023r.
 4. Podjęto decyzję o zakupieniu i montazu dodatkowych podświetlaczy do kamer.
 5. Zarząd powołał skład Kapituły do przyznawania odznaki "Zasłużony dla Ogrodu Działkowego WAT".
 6. Zarząd podjął decyzję o modernizacji domku działkowca. 
 7. Rozpatrzono wnioski  osób, które chcą pozyskać działki w Ogrodzie WAT.
 1. Przedstawiono stan finansów OD WAT.
 2. Oceniono pracę  Komisji Konkursowej Ogrodu Działkowego WAT.
 3. Zarząd ocenił stan  wymiany skrzynek elektrycznych i dalszy zakres prac w tym zakresie.
 4. Przedstawiono stan rozmowy po spotkaniu z Kancelrzem WAT w sprawie ogrodzenia.
 5. Rozpatrzono wnioski  osób, które chcą pozyskać działki w Ogrodzie WAT.
 6. W związku z okresem urlopowym, Zarząd kolejne spotkanie zaplanował na miesiąc wrzesień.
 1. Przedstawiono stan finansów OD WAT.
 2. Podjeto decyzję o powołaniu  Komisji Konkursowej Ogrodu Działkowego WAT.
 3. Zarząd podjął decyzję o założeniu  od dnia 1.06.2023 linek ograniczających wjazd na parking przy bramie głównej. 
 4. Zarząd  przeprowadził  komisyjny przegląd działek w Ogrodzie A , w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania..
 5. Omówiono przeprowadzony wywóz gabarytów, metali i innych przedmiotów z Ogrodu A,B,C.
 6. Rozpatrzono wnioski  osób, które chcą pozyskać działki w Ogrodzie WAT.Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2