• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

<

Lp. TREŚĆ ZAMIERZENIA Termin realizacji Odpowiedzialny za realizację Adnotacje o realizacji
1 Posiedzenia Zarządu OD WAT trzecia środa każdego miesiąca Prezes Zarządu  
2 Opracowanie planu pracy Zarządu OD WAT na 2024 r. luty Zarząd OD Zrealizowano 
3 Opracowanie dokumentów
sprawozdawczych za 2023 r.
luty Prezes Zarządu Zrealizowano 
4 Opracowanie dokumentów i rozliczeń
finansowych oraz planu finansowego na rok 2024
luty Skarbnik Zarządu Zrealizowano 
5 Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze 16.mar Zarząd OD Zrealizowano 
6 Uruchomienie dopływu wody oraz jej wyłączenie kwiecień, październik Zarząd OD Zrealizowano otwarcie 
7 Remont i konserwacja rozdzielni elektrycznej w Ogrodzie A. marzec-kwiecień elektryk, Zarząd Zrealizowano 
8 Wymiana zaworu hydraulicznego w Alei Czereśniowej marzec hydraulok, Zarzad Zrealizowano 
9 Naprawa części drogi dojazdowej do Ogrodu A kwiecień Zarząd OD  Zrealizowano
10 Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie A od strony ulicy Dywizjonu 303 maj - wrzesień WAT  
11 Składowanie i wywóz przedmiotów wielkogabarytowych maj Zarząd OD  
12 Modernizacja ogrodzenia w Ogrodzie B od strony fosy lipiec - wrzesien Zarząd OD  
13 Utrzymanie porządku na alejkach głównych (koszenie trawy)
ogrodów A i B
maj - październik Zarząd OD  
14  Przegląd działek w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania  do 15 maja Zarząd OD  
15  Wytypowanie działek do konkursu o Najpiękniejszą działkę 2024  do 15 czerwca Zarząd,komisja konkursowa  
16  Pobieranie składek członkowskich  do 30 czerwca Skarbnik Zarządu  
17 Przeglad działek w ramach Konkursu o najpiękniejszą działkę 2024 do 15 lipca Zarząd, komisja konkursowa  
18 Utylizacja gałęzi i liści  październik - listopad Zarząd OD  
19 Przekazanie użytkownikom działek umów użyczenia i protokółów odbioru-przekazania. cały rok Zarząd OD  
20 Prace organizacyjno-administracyjne
wynikające z bieżących potrzeb
cały rok Zarząd OD  Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2