• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Lp. TREŚĆ ZAMIERZENIA Termin realizacji Odpowiedzialny za realizację Adnotacje o realizacji
1 Posiedzenia Zarządu OD WAT trzecia środa każdego miesiąca Prezes Zarządu  
2 Opracowanie planu pracy Zarządu OD WAT na 2023 r. luty Zarząd OD  Zrealizowano
3 Opracowanie dokumentów
sprawozdawczych za 2022 r.
luty-marzec Prezes Zarządu  Zrealizowano
4 Opracowanie dokumentów i rozliczeń
finansowych oraz planu finansowego na rok 2023
luty-marzec

Prezes

Skarbnik Zarządu

  Zrealizowano
5 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze marzec Zarząd OD  Zrealizowano
6 Uruchomienie dopływu wody oraz jej wyłączenie kwiecień, październik Zarząd OD Uruchomiono-zrealizowano
7 Złożenie deklaracji w MPO na wywóz nieczystości do 20 marca Prezes Zarządu Zrealizowano
8 Wymiana pozostałych skrzynek elektrycznych w Ogrodzie A i B oraz konserwacja rozdzielni en. elektrycznej kwiecień- wrzesien elektryk, Zarząd  
9 Naprawa części drogi dojazdowej do Ogrodu A kwiecień Zarząd OD Zrealizowano
10 Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie A od strony ulicy Dywizjonu 303 maj - wrzesień Zarząd OD  
11 Utrzymanie porządku na alejkach głównych (koszenie trawy) ogrodów A i B maj - październik Zarząd OD Realizacja cykliczna
12 Przegląd działek w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania do 15 maja Zarząd OD  
13 Wytypowanie działek do konkursu o Najpiękniejszą działkę 2023 do 15 czerwca Zarząd,komisja konkursowa
14 Pobieranie składek członkowskich do 30 czerwca Skarbnik Zarządu
15 Przeglad działek w ramach Konkursu o najpiękniejszą działkę 2019 do 15 lipca Zarząd, komisja konkursowa
16 Utylizacja gałęzi i liści  październik - listopad Zarząd OD
17 Przekazanie użytkownikom działek umów użyczenia i protokółów odbioru-przekazania. cały rok Zarząd OD
18 Prace organizacyjno-administracyjne wynikające z bieżących potrzeb cały rok Zarząd OD
16 Modernizacja "Domku działkowca" cały rok Zarząd OD W ramach  posiadanych środków finasowych
17 Modernizacja systemu monitoringu cały rok Zarząd OD W ramach  posiadanych środków finasowych
Posiedzenia Zarządu OD WAT trzecia środa każdego miesiąca Prezes Zarządu
Opracowanie planu pracy Zarządu OD WAT na 2023 r. luty Zarząd OD
Opracowanie dokumentów
sprawozdawczych za 2022 r.
luty-marzec Prezes Zarządu
Opracowanie dokumentów i rozliczeń
finansowych oraz planu finansowego na rok 2023
luty-marzec Skarbnik Zarządu
Walne Zebranie Sprawozdawczo  marzec Zarząd OD
Uruchomienie dopływu wody oraz jej wyłączenie kwiecień, październik Zarząd OD
Wymiana pozostałych skrzynek elektrycznych w Ogrodzie A i B oraz konserwacja rozdzielni en. elektrycznej kwiecień- wrzesien elektryk, Zarząd
Naprawa części drogi dojazdowej do Ogrodu A maj Zarząd OD
Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie A od strony ulicy Dywizjonu 303 maj - wrzesień Zarząd OD
Utrzymanie porządku na alejkach głównych (koszenie trawy)
ogrodów A i B
maj - październik Zarząd OD
 Przegląd działek w zakresie ich utrzymania i zagospodarowania  do 15 maja Zarząd OD
 Wytypowanie działek do konkursu o Najpiękniejszą działkę 2023  do 15 czerwca Zarząd,komisja konkursowa
 Pobieranie składek członkowskich  do 30 czerwca Skarbnik Zarządu
Przeglad działek w ramach Konkursu o najpiękniejszą działkę 2019 do 15 lipca Zarząd, komisja konkursowa
Utylizacja gałęzi i liści  październik - listopad Zarząd OD
Przekazanie użytkownikom działek umów użyczenia i protokółów odbioru-przekazania. cały rok Zarząd OD
Prace organizacyjno-administracyjne
wynikające z bieżących potrzeb
cały rok Zarząd ODOgród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2