• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Informacja od działkowca o pojawieniu się na pomidorach w szklarni brunatnej plamistości na pomidorach. 

Występuje ona najczęściej w przypadku uprawy w szklarniach i tunelach, gdzie rośliny są narażone na większą wilgotność powietrza. Choroba atakuje w zasadzie tylko liście, w skrajnych przypadkach może powodować objawy także na kwiatach i owocach, ale dzieje się to niezmiernie rzadko. 

Zakażeniu w pierwszej kolejności ulegają najstarsze, dolne liście. Na górnej ich stronie pojawiają się żółtawe plamy o średnicy 0,5-1 cm, które z czasem się powiększają, zlewają ze sobą i ciemnieją. Pod plamami na dolnej stronie liścia pojawia się szary nalot z zarodnikami grzyba. Z czasem liście zaczynają brunatnieć, te silnie porażone obumierają, zwisają w dół i zasychają. Zakażone kwiaty również brunatnieją i odpadają. W skrajnych przypadkach na końcówkach owoców pojawiają się czarne plamy. Brunatna plamistość znacznie redukuje plony, ponieważ owoce przestają rosnąć i karleją. Spowodowane jest to właśnie brakiem liści przez co roślina nie jest w stanie wykarmić owoców.
Do zakażenia dochodzi wtedy, gdy wilgotność powietrza zaczyna przekraczać 85%. Optymalna temperatura rozwoju choroby to od 22 do 24oC.  Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 60- 65%, wtedy zarodniki nie kiełkują. Niestety po wniknięciu zarodników do liści obniżenie wilgotności powietrza nie ma już znaczenia.

 

U W A G A !!!

woda

W związku z awarią sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie zamkniętym Wojskowej Akademii Technicznej, część działek w Ogrodzie Działkowym A została pozbawiona dopływu wody. Na podstawie informacji uzyskanych w WAT usunięcie awarii nastąpi niezwłocznie jednak nie wcześniej niż w okresie poświątecznym.

 

wielkanoc

wielkanoc

W tym roku z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, Zarząd OD WAT życzy przede wszystkim pokoju w sercach, w rodzinach i jak naszybszego końca wojny na Ukrainie.  Z okazji Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia: smacznego jajka, radosnego Alleluja i wiele szczęścia na co dzień. Niech to będzie czas spokoju, odpoczynku przed nowymi wyzwaniami.

 Zarząd OD WAT

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

zawiadamia

że 12 marca 2022 r. w Sali Kinowej Klubu WAT ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.900.

W przypadku braku wymaganej ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się
w II terminie o godz. 9
30
.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za lata 2016-2021 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
3. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za lata 2016-2021. (wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu).
5. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2025.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu na rok 2022.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
ZARZĄD OD WAT

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2