• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Uwaga, jak podają informację  nasi działkowicze na ogrodzie pojawiła sie  ćma bukszpanowa oraz zaatakowała także mszyca. 

Większość szkodników atakujących nasze rośliny, to owady dość dobrze znane, dlatego zwykle wiemy, jak sobie z nimi radzić. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy w ogrodzie pojawia się obcy szkodnik, będący w naszym kraju gatunkiem inwazyjnym. Taki owad z reguły nie ma jeszcze u nas naturalnych wrogów i nie jest dostatecznie dobrze poznany, dlatego bardzo trudno z nim walczyć. Przykładem takiego groźnego przybysza jest pochodząca ze wschodniej Azji ćma, która z racji swoich upodobań żywieniowych została nazwana ćmą bukszpanową

cma bukszpanowa didgeman 2

cma bukszpanowa didgeman 2

Do Europy ćma dotarła już ponad 10 lat temu, ale w Polsce została zaobserwowana dopiero w 2016 roku. Motyl przybył do nas najprawdopodobniej wraz z roślinami przywożonymi zza granicy i od razu zaczął pustoszyć nasze działki, ogrody i parki. 

coronaOświadczenie w tej sprawie wydał w piątek Polski Związek Działkowców. „W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD” - stwierdzono w opublikowanym komunikacie.

Zdaniem PZD „zakaz przebywania na działce byłby równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności”. Związek podkreślił też, że „specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zieleni pełniących funkcje publiczne”.

 

U W A G A !!!

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów miedzy osobami, zawiesza się do odwołania przyjmowanie przez skarbnika Zarządu wpłat gotówkowych dotyczących opłat za działki.

 Prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto Ogrodu Działkowego WAT - PKO BP SA Oddział VII w Warszawie nr rachunku: 25 1020 1185 0000 4602 0011 4280.

 W tytule przelewu prosimy podać: nazwisko i imię, nr działki (ogród A, B lub C), wartość składki za działkę, wodę, energię elektryczną., i innych opłat (np. koszenie trawy – Ogród A, opłata eksploatacyjna za licznik en. elektrycznej, opłata dodatkowa za nieterminową wpłatę itp.).

 

rozdrabiacz

Informujemy, że od dnia 19.10. – 11.11.2019 r. można składować na placu obok Domu Działkowca (Ogród A). gałęzie drzew i krzewów oraz worki z chwastami i liśćmi. Worki prosimy składować na wybetonowanym placu obok śmietnika.

W ogrodzie B i C miejscem składowania są: środkowa alejka przy fosie oraz plac obok śmietnika przy ulicy Przy Fosie (nowy śmietnik przy betonowym placu parkingowym).

Miejsca te oznaczone są tablicami informacyjnymi.

Zabrania się wyrzucania innych przedmiotów i nieczystości stałych (złom, deski, odpady komunalne).

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad obciążone zostaną kosztami dodatkowej utylizacji tych przedmiotów.
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2