• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Mając na uwadze doświadczenia płynące z wydarzeń, które miały miejsce w 2020 oraz w 2021r., jak również biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, czynią zasadnymi obawy, co do możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w terminie do 31 grudnia Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków Ogrodu. Zarząd uzgodnił najbliższy możliwy termin zebrania na początek marca 2022r.  Dlatego też Zarząd OD WAT na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. działając zgodnie z §4 pkt. 4 Regulaminu Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego podjął decyzję o nie przeprowadzeniu zebrania do czasu zniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wynikających z pandemii i w sposób całkowicie bezpieczny będzie możliwe przeprowadzenie zebrania. 

Zarząd podjął decyzję, że w 2021r.  nie odbędzie się konkurs " Na najładniejszą działkę" oraz Festyn Dożynkowy.

 Za ewentualne nie zamierzone utrudnienia w funkcjonowaniu Ogrodu przepraszamy, jednocześnie życzymy Państwu miłego wypoczynku na działkach w 2021 roku.

Oto przykład jak niektórzy działkowicze  przestrzegają ustaleń w zakresie składowania odpadów pomimo informacji w tym zakresie oraz ustawionych tablic informacyjnych. Brak słów......

20210410 144613

20210410 144613

20210410 144621

20210410 144621

20210419 182248

20210419 182248

20210420 190443

20210420 190443

Mimo stosownych ogłoszeń informujących o zaniechaniu wywozu nieczystości do 31 marca rejon śmietnika straszy.

 

TDSC 7932

DSC 7932
.

DSC 7933

DSC 7933

 

zakaz spalaniaZarząd przypomina, iż zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń, naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tyko mandatem do 500 zł, ale zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach również karą grzywny albo aresztu.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik.  Nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania np. chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki resztki roślin, te powinny być gromadzone i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone.

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2