• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

Zarząd Ogrodu Działkowego WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

zawiadamia

że 11 marca 2023 r. w Sali nr 103 Klubu WAT ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.9.00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków Ogrodu, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 9.30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Sprawozdanie Zarządu Ogrodu Działkowego z działalności za rok 2022 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

3. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OD za rok 2022 (wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu).

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał dotyczących działalności Ogrodu na rok 2023.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

ZARZĄD OD WAT

 

 

zlodziej

 

Informujemy, że w dniach 17-18.02.2023 były kolejne włamania w Ogrodzie A. Osobników było dwóch (ci sami) a materiały z monitoringu gdzie zostali nagrani  zostały przekazane do  Policji.  Włamywacze tym razem nie byli ubrani w kombinezony malarskie a w normalne ubrania z zakrytą twarzą.

Na jednej działce gdzie był zainstalowany system alarmowy w dniu 18 lutego 2023r około godziny 2.44 w nocy po uruchomieniu go w wyniku włamania, właściciel powiadomił policję, która przyjechała na miejsce. Jednak włamywacze zdołali uciec. Kamery nagrały zdarzenie, lecz tym razem złodzieje podeszli pomiędzy działkami.

Zarząd OD WAT jest w stałym kontakcie z oficerem Policji prowadzącym sprawę włamań. 

Jednocześnie Zarząd przypomina, aby w domkach nie pozostawić żadnych wartościowych przedmiotów zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Zarząd OD WAT

zlodziej

 

Informujemy, że w wyniku szeregu włamań 25 stycznia została wezwana policja, która przeprowadziła czynności związane z ustaleniem szkód i zabezpieczeniem śladów. W wyniku sprawdzenia monitoringu udało się nam ustalić dokładną godzinę działania włamywaczy i sposób działania.  Osobników było dwóch, byli to  młodzi ludzie. Włamywacze byli bardzo dobrze przygotowani (specjalne stroje z kapturami, latarki, łomy) z dobrym rozeznaniem gdzie są rozmieszczone kamery (choć nie do końca). Widać, że wybierali konkretne domki. 

Na jednej działce gdzie był zainstalowany system alarmowy, po uruchomieniu go w wyniku wejścia włamywaczy, na działkę przyjechała ochrona. Włamywacze uciekli jednak po odjechaniu ochrony, ponownie wrócili i dokonali włamania, po czym szybko uciekli.  Zapisy z kamer zostaną przekazane Policji.

Jednocześnie Zarząd przypomina, aby w domkach nie pozostawić żadnych wartościowych przedmiotów zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 

Zarząd OD WAT

zlodziej

Prawdopodobnie w nocy z 22/23  23/24 stycznia 2023r. dokonano włamania do domków w Ogrodzie A od strony ul. Dywizjonu 303. Na monitoringu z kamery, która została uszkodzona  jest zapis datujący się na moment zniszczenia kamery 23.01.2023 godz. 2.18 w nocy. 

Policja w dniu 25.01.2023 została wezwana i przyjmowała zgłoszenia od osób poszkodowanych. Zostaną przysłani także technicy do zabezpieczenia śladów. 

Proszę sprawdzić. 

W imieniu Zarządu.

.
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2